Regulamin głosowania sms w konkursie "Spotkania ze Smoczą Buźką 2015" - Finał Konkursu „Szkolnastrona Roku 2015”

STRONY INTERNETOWE DLA OŚWIATY

Finał konkursu „Szkolnastrona Roku 2016”

Regulamin głosowania sms w konkursie "Spotkania ze Smoczą Buźką 2015"

REGULAMIN GŁOSOWANIA INTERNAUTÓW W KONKURSIE

„SPOTKANIA ZE SMOCZĄ BUŹKĄ 2015"

 

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Biorąc udział w niniejszym głosowaniu uczestnik, zwany dalej Uczestnikiem Głosowania, wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

2. Organizatorem Głosowania Internautów jest Szkolnastrona.pl S.C. Urszula Marcinkowska, Artur Marcinkowski, z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 53, NIP 9492138564, zwana dalej Organizatorem.

3. Celem Głosowania jest oddanie głosu za pomocą telefonu komórkowego na najlepsze zgłoszone prace w Konkursie „Spotkania ze Smoczą Buźką 2015".

4. Niniejszy regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Głosowania na stronie internetowej www.konkurs.szkolnastrona.pl

 

II

SPOSÓB GŁOSOWANIA INTERNAUTÓW

 

1. Głosowanie Internautów jest skierowane do wszystkich użytkowników serwisu www.szkolnastrona.pl, którzy skończyli 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców bądź opiekunów.

2. Głosowanie Internautów trwa od dnia 4 lutego 2015 roku od godz. 15:00 do dnia 15 maja 2015 roku do godziny 15.00.

3. Przez Głosowanie rozumiane jest oddanie głosu o ustalonej treści na wybraną pracę za pomocą telefonu komórkowego, poprzez wysłanie zgłoszenia w formacie: TC.SZ15.numer_pracy (odszukaj pracę na liście prac konkursowych w zakładce Spotkania ze Smoczą Buźką 2015, a następnie wpisz zielony kod, znajdujący się pod wybraną pracą) na numer 71068.

4. Koszt jednego smsa to 1,00 PLN + 23% VAT. Koszt całkowity jednego SMS'a to 1,23 zł (brutto). Usługa dostępna jest dla klientów sieci: T-mobile, Plus GSM, Orange, Play, Heyah. Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay. Regulamin usług i serwisów SMS Premium dostępny jest na stronie www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium. W celu złożenia reklamacji należy wejść na stronę www.dotpay.pl/reklamacje.

 

III

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA INTERNAUTÓW

 

1. Wyniki Głosowania Internautów zostaną udostępnione na stronie www.konkurs.szkolnastrona.pl oraz będą udostępniane na bieżąco podczas przebiegu głosowania w postaci rankingów.

 

IV

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem telefonii komórkowych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

V

REGULACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU SMS

 

1. Dotarcie SMS-a do Organizatora, rozumieć trzeba jako wpłynięcie SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają SMS-y.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także za ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

5. Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay. Usługa dostępna jest dla klientów sieci: T-mobile, Plus GSM, Orange, Play, Heyah. Regulamin usług i serwisów SMS Premium dostępny jest na stronie www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium. W celu złożenia reklamacji należy wejść na stronę www.dotpay.pl/reklamacje.

 

VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Głosowaniu Internautów.

2. Szkolnastrona.pl S.C. Urszula Marcinkowska, Artur Marcinkowski zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Partnerzy

Partnerzy medialni