Nagrody w Konkursie 2010 - Finał Konkursu „Szkolnastrona Roku 2015”

STRONY INTERNETOWE DLA OŚWIATY

Finał konkursu „Szkolnastrona Roku 2016”

Nagrody w Konkursie 2010

 

 

 

 

 

Laureat I miejsca otrzymał:

nagrody 1

 • 5 Mikroskopów BIOMAX, przeznaczonych do badania preparatów w świetle przechodzącym i odbitym, które ufundowała firma Wersalin, oferująca kompleksowe wyposażanie obiektów oświatowych w meble oraz sprzęt i akcesoria

 • od firmy ProgMan - lidera wśród firm oferujących oprogramowanie usprawniające organizację pracy placówki i zarządzanie kształceniem - program "Pakiet VIP", zawierający on wszystkie programy z oferty dla szkoły: Kadry, Płace, Zlecone, Przelewy, Finanse, Kasa, Rozrachunki + Rejestr VAT + Fakturowanie, Magazyn, Kwitariusz, Wyposażenie, Sekretariat uczniowski, Świadectwa + Arkusze ocen + Ocenianie opisowe, Księga zastępstw, Biblioteka, Stołówka + Magazyn, Zamówienia publiczne, Plan lekcji, Plan dyżurów, Arkusz organizacyjny szkoły, Dyplomy

 • firma Kaspersky - wiodąca firma oprogramowania antywirusowego podaruje placówce Kaspersky Work Space Security 100-Workstation (pracownia komputerowa) - program antywirusowy na 100 stanowisk

 

Laureat II miejsca otrzymał:

 • 5 Mikroskopów BIOMAX, przeznaczonych do badania preparatów w świetle przechodzącym i odbitym, które ufundowała firma Wersalin, oferująca kompleksowe wyposażanie obiektów oświatowych w meble oraz sprzęt i akcesoria

 • od firmy ProgMan - lidera wśród firm oferujących oprogramowanie usprawniające organizację pracy placówki i zarządzanie kształceniem - pakiet dla Dyrektora Szkoły, który  zawiera następujące programy: Plan lekcji, Księga zastępstw, Plan dyżurów, Arkusz organizacyjny szkoły, Sekretariat uczniowski, Wypełnianie świadectw z arkuszem ocen

 • firma Kaspersky - wiodąca firma oprogramowania antywirusowego podaruje placówce Kaspersky Work Space Security 100-Workstation (pracownia komputerowa) - program antywirusowy na 100 stanowisk

 

Laureat III miejsca otrzymał:

nagrody 3

 • 5 Mikroskopów BIOMAX, przeznaczonych do badania preparatów w świetle przechodzącym i odbitym, które ufundowała firma Wersalin, oferująca kompleksowe wyposażanie obiektów oświatowych w meble oraz sprzęt i akcesoria

 • od firmy ProgMan - lidera wśród firm oferujących oprogramowanie usprawniające organizację pracy placówki i zarządzanie kształceniem - pakiet programów: Sekretariat Uczniowski + Świadectwa + Arkusze Ocen + Ocenianie Opisowe

 • firma Kaspersky - wiodąca firma oprogramowania antywirusowego podaruje placówce Kaspersky Work Space Security 100-Workstation (pracownia komputerowa) - program antywirusowy na 100 stanowisk

 

Laureat Nagrody Internautów otrzymał:

nagrody 4

 • 5 Mikroskopów BIOMAX, przeznaczonych do badania preparatów w świetle przechodzącym i odbitym, które ufundowała firma Wersalin, oferująca kompleksowe wyposażanie obiektów oświatowych w meble oraz sprzęt i akcesoria

 • od firmy ProgMan - lidera wśród firm oferujących oprogramowanie usprawniające organizację pracy placówki i zarządzanie kształceniem - Program Świadectwa + Arkusze Ocen + Ocenianie Opisowe

 

Licencje na korzystanie z programów komputerowych w każdym przypadku są udzielane na warunkach określonych w licencjach dołączonych do tych programów wraz z aktualizacją na okres 12 miesięcy od daty przekazania ww. programów; licencja na ww. programy nie jest ograniczona czasowo (bezterminowa)

Galeria

 • Zdjęcie: Nagrody w Konkursie 2010

Partnerzy

Partnerzy medialni